Společnost Menalux je prvním výrobcem syntetických prachových sáčků, který si své výrobky nechal otestovat institutem TÜV Rheinland Group: jeho schválení představuje skutečnou záruku kvality.

Institut TÜV Rheinland Group provedl testování a certifikaci prachových sáčků DURAFLOW™ fresh podle následujících kritérií: sací výkon, provozní doba a výkon filtrace.

To znamená, že nezávislá a vážená instituce, které spotřebitelé důvěřují, testovala a potvrdila bezpečnost a kvalitu prachových sáčků DURAFLOW™. Tyto výsledky naleznete na webové stránce www.tuv.com – ID 1020041800.

        

TÜV (německy: Technischer Überwachungs-Verein) je zkratka pro „Asociaci technických inspekcí“. Jedná se o německou organizaci, která pracuje na hodnocení bezpečnosti produktů všeho druhu s cílem chránit osoby a životní prostředí před rizikovými faktory. Její pracovníci se jako nezávislí poradci věnují přezkušování výrobních zařízení, motorových vozidel, energetických instalací, drah v zábavních parcích a dalších produktů (například spotřebního zboží), které vyžadují sledování.  

Institut TÜV má velmi přísné požadavky na schválení a stal se jednou z nejsilnějších značek kvality v mezinárodním měřítku.